Geschiedenis

Musate is ontstaan uit de samensmelting van twee Ternatse korpsen: “De Verbroedering” en “Euterpe”, welke meer dan honderd jaar lang in het Ternatse muzieklandschap met elkaar concurreerden.

Het verhaal van de Koninklijke muziekvereniging Euterpe begon in 1867 als zangkoor. Na een jaar ontstond hieruit een fanfare en nog tien jaar later werd een heuse muziekvereniging in het leven geroepen. De Koninklijke harmonie De Verbroedering werd in 1878 door Graaf de Lichtervelde gesticht. In het begin van de jaren 1880 werd Dr. Theofiel De Poodt de leider van genoemde maatschappij, waaruit later De Katholieke Gilde ontstond. Sinds haar ontstaan luidt het motto van deze vereniging “de edele muziekkunst te beoefenen, hoogstaande concerten te verzorgen en mede te werken aan de culturele opgang van ons Vlaamse volk”.

Op 24 april 1998 besloten deze Ternatse muziekkorpsen samen te gaan musiceren onder de naam “Koninklijke Muziekvereniging Ternat”, of kortweg “KMT”. Aanvankelijk droegen de concerten van KMT de naam Musate, wat staat voor Musiceren Samen in Ternat. Deze naam was eigentijdser en lag beter in de mond, waardoor Musate na enkele jaren overgenomen werd als naam voor de vereniging.

Wie dacht dat het nooit zou lukken, had het verkeerd voor. Het samenwerkingsproject heeft geen enkele noemenswaardige moeilijkheden gekend. Vermoedelijk heeft dit te maken met de lange tijd gedurende dewelke de idee heeft kunnen rijpen: sedert jaren werden ballonnetjes opgelaten, mettertijd werd dan opnieuw toenadering gezocht. En uiteindelijk triomfeerde de rede over het gevoel, een gevoel van geschil, ongelijkheid of onverenigbaarheid dat nergens op steunde, tenzij op enkele vergrijsde en bestofte vetes. We zijn blij en ook een beetje fier wat we, in een tijd van Europese toenadering en samenleving van culturen, als Ternattenaren het goede voorbeeld konden geven.

Het is de bedoeling deze vereniging verder uit te bouwen naar een muziekkorps dat entertainment brengt: aangename, genietbare, luistervriendelijke muziek geplaatst in haar context. Muziek is meestal een middel geweest en zelden een doel: een middel om een verhaal te vertellen of te illustreren, om gevoelens of emoties te ondersteunen.

Dirigent Musate Jeugd

Gert-Jan begon op achtjarige leeftijd met zijn studie aan de muziekacademie van Ninove. Hij koos voor de trombone en volgde er les bij trompettist Eric Devos. In 2010 startte hij aan de Kunsthumaniora van Brussel waar hij o.a. les volgde bij Carlo Mertens.

Opgegroeid in een muzikale familie en als fervente liefhebber van HaFaBra-muziek is hij actief in verschillende orkesten; oa. Young Brassband Willebroek, vervangend 2de trombonist van Brass Band Willebroek, Frascati, BAM-orkest, de Vlaamse opera, … In de tussentijd volgt Gert-Jan ook lessen HaFaBra-directie bij Steven Verhaert en is daarnaast als dirigent in verscheidene harmonieën.

Hij hecht veel belang aan podiumervaring en nam ter vervolmaking regelmatig deel aan muzikale wedstrijden. Op de Lokerse MarniX-FactoR wedstrijd, in de categorie ‘Blaasinstrumenten’, behaalde hij in 2011 de derde plaats en in 2013 de tweede plaats. In november 2013, tijdens de 49ste editie van Belfius Classics werd hij met 85% laureaat en behaalde hiermee een tweede prijs.

Eveneens volgde hij tromboneles bij o.a. Lode Mertens (BJO), Marc Godfroid (BJO) en Luc De Vleeschhouwer (Nationaal Orkest van België). Hij nam reeds deel aan meerdere masterclasses, waaronder bij Jan Smets (symfonieorkest van de Munt) en Ian Bousfield (vroegere solotrombonist van het London Symphony Orchestra en de Wiener Philharmoniker). Op dit moment vervolledigt hij zijn studies aan het conservatorium van Antwerpen bij Jan Smets.

Dirigent Musate

Dirigent Musate

Jo vatte zijn klarinetstudies aan op 14-jarige leeftijd. Tien jaar later in 2003 studeerde hij af aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel als Meester in de muziek. Een jaar later behaalde hij eveneens zijn pedagogisch diploma. In 2010 behaalde hij zijn Masterdiploma Orkestdirectie bij Professor Edmond Saveniers aan het Lemmensinstituut te Leuven. Hij bekwam ook attesten en getuigschriften op bestuurs -en managementniveau.

Tussen 2002 en 2003 was hij solist esklarinet van het professionele “Vlaams Harmonieorkest”. Na examens in 2003 werd hij eerste soloklarinettist en concertmeester tot de ontbinding van dit orkest enkele jaren later. Naast de verscheidene concerten en creaties nam hij met dit orkest drie CD’s op. Zijn discografie als klarinettist omvat momenteel zeven CD’s.

Jo is sinds 2012 ook actief in de opnamesector als opnameleider en mede zaakvoerder van Arco-Music. Hij leidde sinds dat najaar verscheidene opnames waarvoor hij het vertrouwen kreeg van verscheidene topmuzikanten en ensembles. De recenties van deze opnames zijn tot nu steeds lovend.

In verscheidene academies is Jo leraar orkestdirectie, klarinet, klarinetinitiatie, instrumentaal ensemble en samenspel.

Sinds 2001 is Jo als dirigent actief. Vanaf 2005 werd dit zijn hoofdactiviteit, zo is hij momenteel chef-dirigent van verscheidene orkesten met welke hij vele mooie projecten realiseerde. Zo had hij de artistieke leiding van onder andere de musical Les Misérables tijdens de openingsfestiviteiten van het concertseizoen 2014/2015 in Ternat, de kindermusical Muizenissen in Melsele in 2015, het totaalproject Literaire Nood(t) tijdens de WAK 2015 in de stadsschouwburg van Leuven. In 2O17 en 2018 staan opnieuw verscheidene projecten in de startblokken waaronder een opera en twee musicals. Het dirigeren bracht Jo op enkele mooie plaatsen. Zo bezocht hij reeds: Londen, Parijs, Athene, Madrid, Barcelona, Berlijn en een hele reeks andere steden. Een begeesterende dirigeerstijl en muzikanten die zich onder zijn leiding volledig geven zijn een steeds terugkerende commentaar van publiek en solisten.

Jo dirigeerde zijn professioneel debuut op 12 december 2009 met de befaamde Symphonic Dances from West-Side Story van Leonard Bernstein en een hedendaags muziekprogramma met muziek van de Vlaamse componist Jelle Tassyns. Hij dirigeerde sindsdien het hedendaags muziekensemble “GROUP C”, het kamerorkest “Chapelle de Lorraine” en het “Philharmonisches Kammerorchester Berlin” in verscheidene uitvoeringen.

Repetities

De repetities gaan wekelijks door in het repetitielokaal, op het domein van kinderdagverblijf ‘t Breugelkind, Keizerstraat 35, 1740 Ternat.

Het Musate-orkest repeteert op donderdag van 20:00 tot 22:15, met pauze, en het Musate-jeugdorkest op zaterdag van 11:00 tot 12:30. Het Musate-orkest houdt een zomerpauze in de maand augustus en het Musate-jeugdorkest volgt de reguliere schoolkalender, waardoor er tijdens vakanties geen repetities gehouden worden (eerste weekends wel nog) en tijdens examenperiodes sommige repetities ook wegvallen.